• Υποβάλετε την αναφορά σας
  • Αίτηση παροχής πληροφοριών
60th Rome Treaty anniversaryη Ευρώπη σου - Η δικτυακή πύλη των δημόσιων ευρωπαϊκών και εθνικών υπηρεσιών άμεσης σύνδεσης

Έντυπο καταγγελίας


Προκειμένου να μπορέσουμε να χειριστούμε την καταγγελία σας το ταχύτερο δυνατό, θα ήταν σκόπιμο να συμβουλευτείτε τον "Διαδραστικό οδηγό" πριν συμπληρώσετε το έντυπο καταγγελίας. Με τον τρόπο αυτό σας δίνετε η δυνατότητα να εντοπίσετε την αρχή που είναι αρμόδια να εξετάσει την καταγγελία σας και να βεβαιωθείτε ότι έχετε προβεί σε όλα τα απαραίτητα διαβήματα προτού υποβάλετε την καταγγελία σας.

Εγγραφή

Για να συμπληρώσετε τη έντυπο καταγγελίας στο διαδίκτυο, πρέπει πρώτα να δημιούργησετε ένα λογαριασμό χρήστη. Για να δημιουργήστετε το λογαριασμό, παρακαλώ πατήστε "Εγγραφή".

Mόλις εισέλθετε, θα μπορέσετε να υποβάλετε νέα καταγγελία, να συνεχίσετε την ετοιμασία καταγγελίας που δεν έχετε υποβάλει ακόμα ή να δείτε καταγγελίες που έχετε ηδη υποβάλει.

Εγγραφή

Είσοδος

Σύνδεση με το λογαριασμό μου

Έντυπο καταγγελίας που μπορείτε να "κατεβάσετε"

Διαθέσιμες γλώσσες  :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε την καταγγελία σας μέσω ταχυδρομείου ή φαξ, παρακαλείσθε να χρησιμοποιήσετε το έντυπο υποβολής καταγγελίας σε μορφή PDF.

Παρακαλείσθε να διαβάσετε το τμήμα με τίτλο "Μπορεί να σας βοηθήσει; / Πώς υποβάλλεται μια καταγγελία;" πριν συμπληρώσετε το παρόν έντυπο καταγγελίας.