• Υποβάλετε την αναφορά σας
  • Αίτηση παροχής πληροφοριών
 Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον στρατηγικό σχεδιασμό της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας Με ορίζοντα το 201960th Rome Treaty anniversaryη Ευρώπη σου - Η δικτυακή πύλη των δημόσιων ευρωπαϊκών και εθνικών υπηρεσιών άμεσης σύνδεσης

Επιτροπή Aναφορών του Ευρωπαïκού Kοινοβουλίου

Για πληροφορίες σχετικά με την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.