• Υποβάλετε την αναφορά σας
  • Αίτηση παροχής πληροφοριών
60th Rome Treaty anniversaryη Ευρώπη σου - Η δικτυακή πύλη των δημόσιων ευρωπαϊκών και εθνικών υπηρεσιών άμεσης σύνδεσης

Άλλα ένδικα μέσα

Δίκτυο SOLVIT για την επίλυση διασυνοριακών διαφορών στην ΕΕ.

Για πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο SOLVIT, επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο του SOLVIT.

Υπηρεσία Προσανατολισμού για τους Πολίτες με προβλήματα κινητικότητας στην Ευρωπαϊκή Εσωτερική Αγορά.

Για πληροφορίες σχετικά με την Υπηρεσία Προσανατολισμού για τους Πολίτες, επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας Προσανατολισμού για τους Πολίτες.

Το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών (Δίκτυο EΚΚ) παρέχει συμβουλές ή βοήθεια σχετικά με προβλήματα που αφορούν διασυνοριακές αγορές.

Για πληροφορίες σχετικά με το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών, μπορείτε να επισκεφτείτε το δικτυακό τόπου του Δικτύου ΕΚΚ.

Ο ρόλος της Επιτροπής όσον αφορά τη διασφάλιση της εφαρμογής το κοινοτικού δικαίου.

Για πληροφορίες σχετικά με το ρόλο της Επιτροπής στη διασφάλιση της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου, επισκεφθείτε την ενότητα «Εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ» του δικτυακού τόπου της Επιτροπής.

Λοιπά ζητήματα σχετικά με τηνΕυρωπαϊκής Ένωσης.

Για να επικοινωνήσετε με το Europe Direct για γενικές πληροφορίες σχετικά με οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο Europe Direct ή καλέστε ατελώς τον παρακάτω αριθμό από οπουδήποτε στην ΕΕ: 00800 6 7 8 9 10 11. Ή καλέστε τον σταθερό αριθμό + 32-2-299.96.96 από οπουδήποτε στον κόσμο (με κανονική χρέωση).

* Ορισμένοι φορείς κινητής τηλεφωνίας δεν παρέχουν πρόσβαση σε αριθμούς 00800 ή χρεώνουν τις κλήσεις αυτές.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι κλήσεις αυτές μπορεί να χρεώνονται από τηλεφωνικές καμπίνες ή ξενοδοχεία.