• Υποβάλετε την αναφορά σας
  • Αίτηση παροχής πληροφοριών
60th Rome Treaty anniversaryη Ευρώπη σου - Η δικτυακή πύλη των δημόσιων ευρωπαϊκών και εθνικών υπηρεσιών άμεσης σύνδεσης

Εθνικοί διαμεσολαβητές στα υποψήφια προς ένταξη κράτη

  • is
  • mk
  • me
  • tr
  • al
  • rs

Ισλανδία

Umboðsmaður Alþingis
Álftamýri 7
IS-150 Reykjavik
Τηλ.: +354 510 6700
Φαξ: +354 510 6710
Ιστότοπος: http://www.umbodsmaduralthingis.is

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

Народен правобранител
Macedonia no.19
MK - 1000 Skopje
Τηλ.: +389 2 3129 351
Φαξ: +389 2 3129 359
Ιστότοπος: http://www.ombudsman.mk

Μαυροβούνιο

Crnogorski Ombudsman
Petra Cetinjskog 1A/2
Bulevar Svetog
ME - 81000 Podgorica
Τηλ.: +382 20 225 395
Φαξ: +382 20 241 642
Ιστότοπος: http://www.ombudsman.co.me

Τουρκία

Kamu Denetçiliği Kurumu
Nevzat Tandoğan Caddesi No:4,
TR - Çankaya / Ankara
Τηλ.: +90 312 465 22 00
Φαξ: +90 312 465 22 65
Ιστότοπος: http://www.ombudsman.gov.tr

Αλβανία

Avokati i Popullit
Blvd. “Zhan D'Ark” Nr. 2
AL - 1001 Tirana
Τηλ.: + 355 42 380 300
Φαξ: + 355 42 380 315
Ιστότοπος: http://www.avokatipopullit.gov.al

Σερβία

Protector of Citizens
Deligradska str. 16
RS - 11 000 Belgrade
Τηλ.: +381 11 206 8100
Φαξ: +381 11 206 8182
Ιστότοπος: http://www.zastitnik.rs