• Υποβάλετε την αναφορά σας
  • Αίτηση παροχής πληροφοριών
60th Rome Treaty anniversaryη Ευρώπη σου - Η δικτυακή πύλη των δημόσιων ευρωπαϊκών και εθνικών υπηρεσιών άμεσης σύνδεσης

Στρατηγικές πρωτοβουλίες

Η κύρια δραστηριότητα του Διαμεσολαβητή είναι να διενεργεί έρευνες ώστε να διευθετεί εικαζόμενες περιπτώσεις κακοδιοίκησης στα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Ο Διαμεσολαβητής ενδέχεται επίσης να μελετά ζητήματα στρατηγικής σημασίας χωρίς να έχει ξεκινήσει σχετική έρευνα. Σκοπός των στρατηγικών αυτών πρωτοβουλιών είναι η ανταλλαγή προτάσεων με τα θεσμικά όργανα σχετικά με σημαντικά θέματα, η ανάδειξη ζητημάτων δημόσιου ενδιαφέροντος και η καλύτερη διερεύνηση ενός συγκεκριμένου θέματος προτού αποφασιστεί το εάν είναι αναγκαία η διενέργεια έρευνας. Επισημαίνεται ότι οι στρατηγικές έρευνες και πρωτοβουλίες του Διαμεσολαβητή θα αποτελέσουν από κοινού μια ενότητα «στρατηγικού έργου» στον ανανεωμένο διαδικτυακό τόπο του Διαμεσολαβητή.

Στρατηγικές πρωτοβουλίες από το 2018