• Υποβάλετε την αναφορά σας
  • Αίτηση παροχής πληροφοριών
 Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον στρατηγικό σχεδιασμό της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας Με ορίζοντα το 201960th Rome Treaty anniversaryη Ευρώπη σου - Η δικτυακή πύλη των δημόσιων ευρωπαϊκών και εθνικών υπηρεσιών άμεσης σύνδεσης

Στρατηγικές πρωτοβουλίες

The Ombudsman's main activity is to conduct inquiries to clarify any suspected maladministration in the EU institutions. The Ombudsman may also choose to pursue strategically important topics without launching an inquiry. The purpose of these strategic initiatives is to share suggestions with the institutions on important topics, to draw attention to matters of public interest and to find out more about a particular issue before deciding whether it is necessary to open an inquiry. Please note that the Ombudsman's strategic inquiries and strategic initiatives will be combined in a "strategic work" section on the Ombudsman's overhauled website.

Στρατηγικές πρωτοβουλίες από το 2017