• Υποβάλετε την αναφορά σας
  • Αίτηση παροχής πληροφοριών
60th Rome Treaty anniversaryη Ευρώπη σου - Η δικτυακή πύλη των δημόσιων ευρωπαϊκών και εθνικών υπηρεσιών άμεσης σύνδεσης

Στρατηγικές πρωτοβουλίες

Η κύρια δραστηριότητα του Διαμεσολαβητή είναι να διενεργεί έρευνες ώστε να διευθετεί εικαζόμενες περιπτώσεις κακοδιοίκησης στα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Ο Διαμεσολαβητής ενδέχεται επίσης να μελετά ζητήματα στρατηγικής σημασίας χωρίς να έχει ξεκινήσει σχετική έρευνα. Σκοπός των στρατηγικών αυτών πρωτοβουλιών είναι η ανταλλαγή προτάσεων με τα θεσμικά όργανα σχετικά με σημαντικά θέματα, η ανάδειξη ζητημάτων δημόσιου ενδιαφέροντος και η καλύτερη διερεύνηση ενός συγκεκριμένου θέματος προτού αποφασιστεί το εάν είναι αναγκαία η διενέργεια έρευνας. Επισημαίνεται ότι οι στρατηγικές έρευνες και πρωτοβουλίες του Διαμεσολαβητή θα αποτελέσουν από κοινού μια ενότητα «στρατηγικού έργου» στον ανανεωμένο διαδικτυακό τόπο του Διαμεσολαβητή.

Στρατηγικές πρωτοβουλίες από το 2018

Δεν βρέθηκαν στρατηγικές πρωτοβουλίες για το έτος αναζήτησης