• Υποβάλετε την αναφορά σας
  • Αίτηση παροχής πληροφοριών
60th Rome Treaty anniversaryη Ευρώπη σου - Η δικτυακή πύλη των δημόσιων ευρωπαϊκών και εθνικών υπηρεσιών άμεσης σύνδεσης

Ομιλίες

Βρυξέλλες, 21 Νοέμβριος 2017
Address to LIBE Committee, European Parliament
Στρασβούργο, 15 Νοέμβριος 2017
Address to European Parliament on Annual Report 2016
Βρυξέλλες, 8 Νοέμβριος 2017
Future Europe: What Citizens Need to Know?