• Vložitev pritožbe
  • Zahtevek za informacije
 Javno posvetovanje o strategiji Evropskega varuha človekovih pravic do leta 201960th Rome Treaty anniversaryTvoja Evropa - Portal evropskih in nacionalnih javnih spletnih storitev

Sklepi

Sklepi, ki jih evropski varuh človekovih pravic izda po preiskavi, so v tem razdelku navedeni za primere, končane po 1. juliju 1998. Sklepi so navadno v angleščini in v jeziku pritožbe.

Evropski varuh človekovih pravic zahteva od institucij, da mu poročajo o nadaljnjih ukrepih, ki jih nameravajo sprejeti v zvezi s kritičnimi in dodatnimi pripombami v njegovih odločbah. Evropski varuh človekovih pravic preuči nadaljnje ukrepe institucij, ki so jih le-te sprejele po njegovih pripombah in o tem vsako leto objavi poročilo, ki je na voljo na tej spletni strani

01/09/2008: O Evropski varuh človekovih pravic sprejema novo obliko odločbe.

Sklepi iz maj 2017