• Podať sťažnosť
  • Žiadosť o informácie
 Verejná konzultácia o stratégii európskeho ombudsmana V ústrety roku 201960th Rome Treaty anniversaryVaša Európa - Portál verejných online služieb v Európe a jednotlivých štátoch

Rozhodnutia

Rozhodnutia po vyšetrovaní Európskeho ombudsmana týkajúce sa prípadov uzatvorených od 1. júla 1998 sú k dispozícii v tejto časti. Rozhodnutia sú zvyčajne dostupné v angličtine a v jazyku sťažnosti.

Európsky ombudsman vyžaduje od inštitúcií správy o následných opatreniach, ktoré zamýšľajú prijať v nadväznosti na kritické poznámky a ďalšie poznámky učinené v jeho rozhodnutiach. Európsky ombudsman vyhodnocuje a vypracováva správu o následných opatreniach inštitúcií nadväzujúcich na jeho poznámky, ktorá je zverejňovaná každý rok a je dostupná na jeho webovej stránke

01/09/2008: O Európsky ombudsman zavádza nový štýl rozhodnutia.

Rozhodnutia z máj 2017