You have a complaint against an EU institution or body?

Respectarea normelor Comisiei privind conflictele de interese înainte de numirea unui consilier special pe lângă președintele Comisiei

The issue in this complaint is the alleged failure of the European Commission, in appointing a Special Adviser, to abide by its own rules on preventing conflicts of interest.

In September 2015, two NGOs complained to the Ombudsman that the Commission had failed to comply with its Rules when it appointed a Special Adviser to assist the Commission President. The Commission issued a press release on 18 December 2014 announcing the appointment of Mr Edmund Stoiber as a Special Adviser to the Commission President. This announcement was made three months before Mr Stoiber was officially appointed on 4 March 2015, without any disclaimer about the pending administrative requirements still to be fulfilled. The complainants argued that this premature announcement compromised the Commission's capacity to conduct an unbiased and critical assessment of whether the person in question had any conflicts of interest. They complained also that the Commission's "statement of assurance", an essential part of the appointment process, failed to mention the positions the Special Adviser held with Nürnberger, a large insurance group.  

The Ombudsman inquired into the issue and found that the Commission's press release was incorrect and misleading. The Ombudsman also found that the premature announcement of the appointment, without any disclaimer, raised legitimate doubts for the interested public as to whether an unbiased and critical examination of the conflict of interest question had been carried out following the announcement. The Ombudsman found maladministration by the Commission on both counts. The Ombudsman also found that the Commission had failed to explain why the positions of the appointed Special Adviser in the insurance group were omitted from the "statement of assurance". She found that this also amounted to maladministration.

Această plângere privește presupusa nerespectare de către Comisia Europeană a propriilor reguli în ceea ce privește prevenirea conflictelor de interese în cazul numirii unui consilier special.

În septembrie 2015, două ONG-uri au adresat Ombudsmanului o plângere, susținând că Comisia nu și-a respectat propriile reguli la numirea unui consilier special care să-l asiste pe președintele Comisiei.  La 18 decembrie 2014, Comisia a publicat un comunicat de presă prin care anunța numirea dlui Edmund Stoiber în funcția de consilier special al președintelui Comisiei. Anunțul a fost făcut cu trei luni înainte de numirea oficială a dlui Stoiber la 4 martie 2015, fără nicio clauză în legătură cu cerințele administrative care mai trebuiau îndeplinite. Reclamanții susțineau că anunțul prematur a compromis capacitatea Comisiei de a evalua în mod imparțial și critic dacă persoana respectivă se află în situație de conflict de interese. De asemenea, s-au plâns că în „declarația de asigurare” a Comisiei, care este o parte esențială a procedurii de numire, nu erau menționate posturile pe care le deținea consilierul special în cadrul unui grup mare de asigurări, Nürnberger.

Ombudsmanul a investigat chestiunea și a constatat că comunicatul de presă al Comisiei era incorect și inducea în eroare. Ombudsmanul a mai constatat că anunțul prematur al numirii, fără nicio clauză, dădea naștere unor îndoieli legitime în rândul publicului interesat cu privire la efectuarea în urma anunțului a unei verificări imparțiale și critice sub aspectul conflictului de interese. Ombudsmanul a constatat pe ambele planuri o administrare defectuoasă din partea Comisiei. De asemenea, Ombudsmanul a constatat că Comisia nu explicase de ce posturile din cadrul grupului de asigurări ale consilierului special numit fuseseră omise din „declarația de asigurare”, ceea ce a considerat a fi tot un caz de administrare defectuoasă.