• Een klacht indienen
  • Informatie aanvragen
 Openbare raadpleging inzake de strategie van de Europese Ombudsman Op weg naar 201960th Rome Treaty anniversaryUw Europa - De portaalsite voor Europese en nationale online-overheidsdiensten

Besluiten

Besluiten naar aanleiding van een onderzoek door de Europese Ombudsman zijn beschikbaar in de afdeling voor zaken die zijn gesloten sinds 1 juli 1998. Besluiten zijn doorgaans beschikbaar in het Engels en in de taal van de klacht.

De Europese Ombudsman vraagt instellingen om te rapporteren over het gevolg welke ze van plan zijn te geven aan kritische en verdere opmerkingen in zijn besluiten. De Europese Ombudsman evalueert het gevolg welke de instellingen geven aan zijn opmerkingen en stelt hierover een verslag op, dat elk jaar gepubliceerd wordt en beschikbaar is op zijn website.  

01/09/2008: De Europese Ombudsman gebruikt een nieuwe besluitvormingsstijl.

Besluiten van mei 2017