• Iesniegt sūdzību
  • Pieprasīt informāciju
 Sabiedriskā apspriešana par Eiropas ombudes stratēģiju "Pretī 2019. gadam"60th Rome Treaty anniversaryTava Eiropa - Portāls sadarbībai ar Eiropas un valsts informācijas dienestiem tiešsaistē

Lēmumi

Lēmumi par Eiropas ombuda izmeklēšanu ir pieejami šajā sadaļā un attiecas uz lietām, kas izbeigtas kopš 1998. gada 1. jūlija. Lēmumi parasti ir pieejami angļu valodā un sūdzības valodā.

Eiropas ombuds pieprasa iestādēm ziņot par pasākumiem, ko tās plāno veikt, lai reaģētu uz ombuda lēmumos izteiktajiem aizradījumiem un turpmākām piezīmēm. Eiropas ombuds novērtē un sagatavo ziņojumu par attiecīgo iestāžu veiktajiem pasākumiem attiecībā uz viņa izteiktajiem aizrādījumiem un turpmākām piezīmēm. Ombuds publicē šādu ziņojumu katru gadu un tas ir pieejams šajā tīmekļa vietnē..

01/09/2008: Eiropas ombuda lēmumi jaunā noformējumā.

2017. gada maija lēmumi