• Pateikti skundą
  • Prašymas suteikti informaciją
 Viešos konsultacijos dėl Europos ombudsmenės strategijos „2019 m. link“60th Rome Treaty anniversaryJūsų Europoje - Europos ir nacionalinių viešųjų paslaugų internete portalas

Sprendimai

Šiame skyriuje pateikiami po Europos ombudsmeno atlikto tyrimo priimti sprendimai bylose, baigtose nuo 1998 m. liepos 1 d. Sprendimai paprastai pateikiami anglų kalba ir kalba, kuria pateiktas skundas.

Europos ombudsmenas reikalauja institucijų informuoti jį apie pastarųjų planuojamus veiksmus, kurių jos imsasi, kaip reakcijos į kritiškas pastabas ir vėlesnius pastebėjimus ombudsmeno sprendimuose. Europos ombudsmenas įvertina tokius institucijų veiksmus ir parengia ataskaitą, kuri yra išleidžoiama kiekvienais metais. Jas galima rasti šiame tinklapyje

01/09/2008: Europos ombudsmenas pradeda taikyti naują sprendimo modelį.

2017-jų metų Gegužės mėnesio sprendimai