• Panasz benyújtása
  • Információ kérése
 Nyilvános konzultáció az európai ombudsman „2019 irányában” című stratégiájáról60th Rome Treaty anniversaryEurópa Önökért portálon - Európai Uniós és nemzeti közszolgáltatások online

Határozatok

Az Európai Ombudsman által folytatott vizsgálatokat követő határozatok ebben a szakaszban az 1998. július 1-je óta lezárt ügyekre vonatkozóan állnak rendelkezésre. A határozatok rendes esetben angolul és a panaszbeadvány nyelvén állnak rendelkezésre.

Az Európai Ombudsman felkéri az intézményeket, hogy az általa tett kritikai illetve további észrevételekkel kapcsolatosan tervezett lépéseikről beszámoljanak számára. Az Európai Ombudsman ezt követően értékeli e beszámolókat és értékelését riport formájában minden évben közzéteszi. A riport az alábbi weboldalon érhető el .

01/09/2008: Az európai ombudsman új határozatstílust tesz magáévá.

Határozatok: május 2017