You have a complaint against an EU institution or body?

A munkaidőről szóló irányelvvel kapcsolatos panasz ügyében való eljárás elmulasztása - 3453/2005/GG. sz. ügyben hozott határozata

Egy német orvos 2001-ben tett panaszt az Európai Bizottságnál amiatt, hogy Németország állítása szerint nem tartja be a munkaidőről szóló uniós jogszabályt, különösen az orvosok által a kórházakban töltött ügyeleti idő tekintetében. A vonatkozó szabályokat a 93/104/EK irányelv állapította meg, és egészen addig voltak hatályban, amíg az irányelv helyébe a 2003/88 irányelv nem lépett. Az Európai Bíróság két, 2000-ben és 2003-ban hozott ítéletében kimondta, hogy az ügyeletben töltött időt az említett szabályok értelmében munkaidőnek kell tekinteni.

Az Ombudsmanhoz benyújtott 2003. decemberi panaszában (2333/2003/GG panasz) a panaszos azt állította, hogy a Bizottság elmulasztotta megfelelő időn belül kezelni a Németország elleni jogsértési panaszát. Az ügy vizsgálata után az Ombudsman úgy találta, hogy a panaszos állítása kellően megalapozott. Megjegyezte ugyanakkor, hogy Németország nemrég vezetett be új jogszabályt ezen a területen, amelyet a Bizottságnak még meg kell vizsgálnia, továbbá hogy úgy tűnik, a Bizottság elfogadta, hogy a Bíróság határozatai tisztázták az érintett jogi kérdéseket. Az Ombudsman feltételezte, hogy a Bizottság nem fog tovább késlekedni a panaszos panaszának kezelésével, ezért lezárta a vizsgálatát.

2005. novemberben a panaszos ismét az Ombudsmanhoz fordult. Új panaszában (3453/2005/GG) a panaszos lényegében megismételte a korábbi panaszában már közölt állítását, miszerint a Bizottság a jogsértési panaszával nem foglalkozott megfelelő időn belül. Az Ombudsman úgy döntött, hogy új vizsgálatot indít.

A Bizottság véleményében megjegyezte, hogy 2004. szeptemberben a 2003/88 irányelv módosításáról szóló javaslatot nyújtott be a közösségi jogalkotónak. A Bizottság hangsúlyozta, hogy a panaszos jogsértési panaszát e javaslat, illetve a többi közösségi intézményekkel folyó tárgyalásai figyelembevételével fogja vizsgálni.

Az Ombudsman arra az álláspontra helyezkedett, hogy egy irányelv módosítására irányuló javaslat benyújtása nem engedi meg, hogy a Bizottság figyelmen kívül hagyja a meglévő irányelv tagállamok általi tiszteletben tartásának biztosítására való kötelezettségét. Ezenkívül úgy vélekedett, hogy a Bizottság elvitathatatlan mérlegelési jogköre a közösségi jog tagállamok általi állítólagos megsértéseivel kapcsolatos ügyekben nem jogosítja fel arra, hogy határozatlan időre elhalassza a döntést egy panasz ügyében, arra hivatkozva, hogy az alkalmazandó jogszabályt a jövőben valamikor módosíthatják.

Az Ombudsman ezért 2006. szeptember 12-én ajánlástervezetet intézett a Bizottsághoz, amelyben szorgalmazta a panaszos jogsértési panaszának minél gyorsabb és minél gondosabb kezelését.

A Bizottság részletes véleményében fenntartotta az álláspontját.

Az Ombudsman ezért 2007. szeptember 10-én az ügyről külön jelentést nyújtott be a Parlamentnek.


Strasbourg, 14 September 2007

Dear Mr D.,

On 2 November 2005, you complained to me that the European Commission had failed to deal with your infringement complaint, which had been registered under reference 2002/4298, within an appropriate period of time.

On 10 September 2007, following an in-depth inquiry into your complaint, including a draft recommendation to the Commission, I submitted a special report to the European Parliament, in accordance with Article 3(7) of the Statute of the Ombudsman. The special report recommended that the Commission should deal with your infringement complaint as rapidly and as diligently as possible.

The Statute of the Ombudsman provides for the submission of a report to the European Parliament to be the final step in an inquiry by the Ombudsman.

I therefore close the file on the complaint.

The President of the Commission will also be informed of this decision.

Yours sincerely,

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS