You have a complaint against an EU institution or body?

Usklađenost s propisima Komisije o sukobima interesa prije imenovanja posebnog savjetnika predsjednika Komisije

The issue in this complaint is the alleged failure of the European Commission, in appointing a Special Adviser, to abide by its own rules on preventing conflicts of interest.

In September 2015, two NGOs complained to the Ombudsman that the Commission had failed to comply with its Rules when it appointed a Special Adviser to assist the Commission President. The Commission issued a press release on 18 December 2014 announcing the appointment of Mr Edmund Stoiber as a Special Adviser to the Commission President. This announcement was made three months before Mr Stoiber was officially appointed on 4 March 2015, without any disclaimer about the pending administrative requirements still to be fulfilled. The complainants argued that this premature announcement compromised the Commission's capacity to conduct an unbiased and critical assessment of whether the person in question had any conflicts of interest. They complained also that the Commission's "statement of assurance", an essential part of the appointment process, failed to mention the positions the Special Adviser held with Nürnberger, a large insurance group.  

The Ombudsman inquired into the issue and found that the Commission's press release was incorrect and misleading. The Ombudsman also found that the premature announcement of the appointment, without any disclaimer, raised legitimate doubts for the interested public as to whether an unbiased and critical examination of the conflict of interest question had been carried out following the announcement. The Ombudsman found maladministration by the Commission on both counts. The Ombudsman also found that the Commission had failed to explain why the positions of the appointed Special Adviser in the insurance group were omitted from the "statement of assurance". She found that this also amounted to maladministration.

U ovoj pritužbi navodi se da Europska komisija nije postupala u skladu s vlastitim pravilima o sprječavanju sukoba interesa prilikom imenovanja posebnog savjetnika.

U rujnu 2015. dvije nevladine organizacije uložile su pritužbu Europskom ombudsmanu u kojoj su navele da Europska komisija nije postupila u skladu sa svojim pravilima prilikom imenovanja posebnog savjetnika predsjednika Komisije.  Komisija je 18. prosinca 2014. izdala priopćenje za javnost o imenovanju Edmunda Stoibera posebnim savjetnikom predsjednika Komisije. To je priopćenje objavljeno tri mjeseca prije nego što je g. Stoiber službeno imenovan 4. ožujka 2015., ali u njemu nije navedeno ograničenje o administrativnim uvjetima koji još nisu bili ispunjeni. Podnositelji pritužbe ustvrdili su da je tim preuranjenim priopćenjem dovedena u pitanje mogućnost Komisije da objektivno i kritički procijeni postoji li kod te osobe sukob interesa. U pritužbi su također naveli da Komisija u svojoj „jamstvenoj izjavi”, koja predstavlja bitan element postupka imenovanja, nije navela funkcije koje je posebni savjetnik prethodno obnašao u velikoj grupi društava za osiguranje Nürnberger.

Ombudsmanica je istražila to pitanje i smatra da je priopćenje za javnost koje je objavila Komisija bilo netočno i da je navodilo na pogrešne zaključke. Također je naglasila da preuranjeno priopćenje o imenovanju, bez ikakvog ograničenja, budi opravdane sumnje kod zainteresiranih dijelova javnosti o tome je li nakon priopćenja uslijedila objektivna i kritička procjena eventualnih sukoba interesa. Ombudsmanica je utvrdila nepravilnosti u postupanju Komisije u oba aspekta. Također smatra da Komisija nije objasnila zašto je u „jamstvenoj izjavi” propustila navesti funkcije koje je imenovani posebni savjetnik prethodno obnašao u grupi društava za osiguranje. Ona smatra da i to predstavlja nepravilnost u postupanju.