• Déan gearán
  • Iarratas ar fhaisnéis
Comhairliúchán poiblí faoi Straitéis an Ombudsman Eorpaigh I dTreo na Bliana 201960th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Cinntí

Bíonn cinntí a dhéantar ar fhiosrúcháin leis an Ombudsman Eorpach ar fáil sa Mhír seo ar chásanna ar cuireadh deireadh leo ó 1 Iúil 1998. Bíonn cinntí ar fáil go hiondúil as Béarla agus as an teanga ina ndéantar an gearán.

Éilíonn an tOmbudsman Eorpach ar na hinstitiúidí tuarascáil a dhéanamh ar an obair leantach a bhfuil sé ar intinn acu a dhéanamh ar na ráitis chriticiúil agus ráitis bhreise eisithe ina chinntí. Déanann an tOmbudsman Eorpach tuarascáil ar an obair leantach déanta ag na hinstitiúidí ar a chuid ráitis agus foilsítear an tuarascáil sin gach bliain ar an suíomh seo a leanas

01/09/2008: Stíl nua ag an Ombudsman Eorpach le cinntí a dhéanamh.

Cinntí ó Bealtaine 2017