You have a complaint against an EU institution or body?

Päätös joka koskee Euroopan komission kieltäytymistä antamasta tutustuttavaksi asiakirjoja, jotka liittyvät elävien sinievätonnikalojen laivakuljetuksia Välimerellä koskevaan komission tutkimukseen (803/2012/TN ja 369/2013/TN)

Bluefin tuna is an endangered species. This case concerns requests for public access to documents related to the European Commission's investigation of an allegedly irregular shipment of live bluefin tuna to Malta. The Commission argued that public access to the documents would undermine its investigation of these shipments and thus refused to give access to the documents. The documents were first requested by Greenpeace in 2010 with a second request made in 2012.

Having analysed the issue carefully, the Ombudsman recommended that the Commission grant access to the documents. The Commission insisted that it had been correct in refusing access when the requests for access were first made. Nevertheless since Malta had in the meantime, in the Commission's view, satisfactorily implemented the required action plan, in November 2015 the Commission accepted the Ombudsman's recommendation to grant access to the documents that it had created. However, the Commission refused to disclose those documents that Malta had sent to the Commission. It justified this on the basis that Malta had requested the Commission not to disclose these documents.

The question of access to those documents created by the Commission has now been dealt with. However, the Ombudsman considers that the Commission failed to provide valid reasons for not granting access to these documents at the time of the request. The Ombudsman was critical also of the Commission’s failure to release documents immediately the grounds on which it had been relying ceased to be applicable. This meant that release of some of the documents was delayed by five years.

The Ombudsman found that the Commission was not justified in refusing access to those documents originating in Malta and that it was not sufficient simply to accept Malta’s reasons for not wanting to give access to its documents. The Ombudsman found that the Commission's uncritical acceptance of the position of the Maltese authorities constituted maladministration.

The issue of the right of access to the documents originating in Malta is the subject of a renewed access request made by the complainant. In these circumstances, and despite the shortcomings noted above, it is not appropriate for the Ombudsman to deal further with this issue at this stage.

Sinievätonnikala on uhanalainen laji. Tapauksessa on kyse pyynnöistä saada tutustua asiakirjoihin, jotka liittyvät Euroopan komission tutkimukseen väitetyistä elävien sinievätonnikalojen laittomista laivakuljetuksista Maltalle. Komissio väitti, että asiakirjojen antaminen tutustuttavaksi vaarantaisi sen kyseisiä laivakuljetuksia koskevan tutkimuksen, joten se kieltäytyi luovuttamasta asiakirjoja. Greenpeace oli pyytänyt asiakirjoja ensin vuonna 2010, ja toinen pyyntö esitettiin vuonna 2012.

Tutkittuaan asian huolellisesti oikeusasiamies suositteli, että komissio antaisi asiakirjat tutustuttavaksi. Komissio pysyi kannassaan, jonka mukaan sen oli ollut aiheellista kieltäytyä antamasta asiakirjoja silloin, kun pyynnöt oli esitetty ensimmäisen kerran. Malta oli kuitenkin tällä välin toteuttanut vaaditun toimintasuunnitelman komission mielestä tyydyttävällä tavalla, joten komissio hyväksyi marraskuussa 2015 oikeusasiamiehen suosituksen antaa luomansa asiakirjat tutustuttavaksi. Komissio kieltäytyi kuitenkin luovuttamasta Maltan komissiolle lähettämiä asiakirjoja. Se perusteli tätä sillä, että Malta oli pyytänyt komissiota olemaan paljastamatta kyseisiä asiakirjoja.

Komission luomien asiakirjojen tutustuttavaksi saamista koskeva kysymys on nyt loppuun käsitelty. Oikeusasiamies katsoo kuitenkin, ettei komissio ollut esittänyt asianmukaisia syitä sille, miksei se ollut antanut kyseisiä asiakirjoja tutustuttavaksi silloin, kun niitä pyydettiin. Oikeusasiamies arvosteli myös sitä, ettei komissio ollut antanut asiakirjoja välittömästi, kun sen esittämät perusteet olivat lakanneet olemasta. Näin ollen osa asiakirjoista oli viivästynyt viisi vuotta.

Oikeusasiamies totesi, ettei komissio ollut perustellut, miksi se oli kieltäytynyt antamasta Maltan lähettämiä asiakirjoja tutustuttavaksi, ja ettei riittänyt, että se vain hyväksyi Maltan esittämät syyt sille, miksei Malta halunnut antaa asiakirjojaan tutustuttavaksi. Oikeusasiamies totesi, että komissio oli syyllistynyt hallinnolliseen epäkohtaan, kun se oli vastustelematta hyväksynyt Maltan viranomaisten kannan.

Kantelija on esittänyt uuden pyynnön saada tutustua Maltan lähettämiin asiakirjoihin. Näin ollen edellä esitetyistä puutteista huolimatta oikeusasiamiehen ei ole aiheellista käsitellä asiaa tällä hetkellä tämän enempää.