You have a complaint against an EU institution or body?

Available languages: 
  • Suomi

Euroopan oikeusasiamiehen päätös kanteluun 341/2001/(BB)IJH Euroopan parlamenttia vastaan


Strasbourgissa, 30 kesäkuu 2003

Arvoisa J.,

Kantelitte 7. maaliskuuta 2001 Euroopan oikeusasiamiehelle tiedon puutteesta Euroopan parlamentin avoimen kilpailun EUR/C/153/98 tulosten osalta.

Tiedoksenne, että Jacob Söderman jäänyt eläkkeelle. Huhtikuun 1. päivästä 2003 alkaen minä olen hänen seuraajansa.

Kantelunne syvälliseen tutkimukseen ja suositusluonnokseen nojautuen Jacob Söderman esitti 11. joulukuuta 2002 Euroopan parlamentille erityiskertomuksen Euroopan oikeusasiamiehen ohjesäännön 3 artiklan 7 kohdan mukaisesti. Erityiskertomuksessa suositeltiin, että tulevissa hallintovirkamieskilpailuissa Euroopan parlamentin tulee julkaista kilpailussa menestyneiden hakijoiden nimet ja tiedottaa tästä hakijoille kilpailuilmoituksessa. Samana päivänä Jacob Söderman ilmoitti Teille kirjeitse erityiskertomuksestaan.

Helmikuun 25. päivänä 2003 lähettämässään kirjeessä, Euroopan parlamentin puhemies, Pat COX hyväksyi suosituksen.

Lopetan näin ollen kanteluasianne käsittelyn.

Tiedoksenne, lähetän Teille ohessa suomenkielisen kopion Euroopan parlamentille osoitetusta erityiskertomuksesta, kuten Jacob Söderman on Teille 11. joulukuuta 2003 lähettämässään kirjeessä luvannut.

Kunnioittavasti,

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS