• Esitada kaebuse
  • Paluda teavet
 Avalik konsultatsioon Euroopa Ombudsmani strateegia „2019. aasta poole“ üle60th Rome Treaty anniversaryTeie Euroopa - Euroopa Liidu ja liikmesriikide avalike võrguteenuste portaal

Otsused

Käesolevast sektsioonist leiab Euroopa ombudsmani uurimiste tulemusena tehtud otsused alates 1. juulist 1998 lõpetatud juhtumite kohta. Otsused on tavaliselt kättesaadavad inglise keeles ja kaebuse esitamise keeles.

Euroopa Ombudsman palub institutsioonidel teavitada järelmeetmetest, mida nad kavatsevad seoses tema otsustes esitatud kriitiliste ning edasiste märkustega ette võtta. Euroopa Ombudsman hindab institutsioonide järelmeetmeid märkustele ning koostab selle kohta raporti, mis avaldatakse iga-aastaselt ja mis on kättesaadav sellel kodulehel .

01/09/2008: Euroopa ombudsman võtab vastu uue otsuse esitamise stiilijuhendi.

Otsused alates mai 2017