You have a complaint against an EU institution or body?

Available languages: 
  • Ελληνικά

Απόφαση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή επί της καταγγελίας 207/2003/OV κατά του Ελεγκτικού Συνεδρίου


Στρασβούργο, 8 Δεκεμβρίου 2003

Αγαπητέ κ. Μ.,

Στις 29 Ιανουαρίου 2003, υποβάλατε καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή κατά του Ελεγκτικού Συμβουλίου σχετικά με τη συμμετοχή σας στον γενικό διαγωνισμό CC/A/12/02.

Στις 10 Φεβρουαρίου 2003, διαβίβασα την καταγγελία στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συμβουλίου. Στις 14 Φεβρουαρίου 2003 αποστείλατε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την καταγγελία σας. Το Ελεγκτικό Συμβούλιο απέστειλε τη γνώμη του στις 12 Μαΐου 2003. Την διαβίβασα σε εσάς καλώντας σας παράλληλα να διατυπώσετε τις παρατηρήσεις σας. Δεν υποβλήθηκαν περαιτέρω παρατηρήσεις από εσάς.

Με την παρούσα επιθυμώ να σας γνωστοποιήσω τα αποτελέσματα των ερευνών που διεξήχθησαν στο μεταξύ.


Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, τα γεγονότα έχουν ως εξής:

Ο καταγγέλλων ήταν υποψήφιος στον γενικό διαγωνισμό CC/A/12/02 που διεξήγαγε το Ελεγκτικό Συμβούλιο για την πρόσληψη διοικητικών υπαλλήλων (σταδιοδρομίας A7/A6) στον τομέα της πληροφορικής (ΕΕ C 145 A της 18ης Ιουνίου 2002).

Με την από 29ης Νοεμβρίου 2002 επιστολή της, η γραμματεία της Εξεταστικής Επιτροπής ενημέρωνε τον καταγγέλλοντα ότι δυστυχώς δεν μπορούσε να κάνει αποδεκτή τη συμμετοχή του, διότι «κατόπιν συγκριτικής εξέτασης των τίτλων, των πτυχίων και της επαγγελματικής πείρας όλων των υποψηφίων, το όνομά του δεν συμπεριλαμβανόταν μεταξύ των καλύτερων υποψηφίων, οι οποίοι θα καλούνταν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, όπως ορίζεται στο μέρος VII της προκήρυξης του διαγωνισμού».

Στο μέρος VII της προκήρυξης του διαγωνισμού ορίζεται ότι «μετά την βαθμολόγηση των τυπικών προσόντων, οι 50 υποψήφιοι με την υψηλότερη βαθμολογία θα συμμετάσχουν στις γραπτές εξετάσεις». Στο μέρος VI της προκήρυξης του διαγωνισμού ορίζεται ότι τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων μπορούν να λάβουν, το ανώτερο, 40 μονάδες (10 μονάδες για πτυχία ή διπλώματα πέραν εκείνων που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, και 30 μονάδες για επαγγελματική πείρα πέραν εκείνης που αναφέρεται στο σημείο III.B.3 της προκήρυξης του διαγωνισμού).

Στις 8 Δεκεμβρίου 2002, ο καταγγέλλων απευθύνθηκε εγγράφως στην Εξεταστική Επιτροπή ζητώντας την επανεξέταση της υποψηφιότητάς του. Ζήτησε να ενημερωθεί σχετικά με α) τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση (βαθμολόγηση) των τίτλων, των πτυχίων και της επαγγελματικής πείρας των υποψηφίων, β) τη βαθμολογία του και γ) τη βαθμολογία του τελευταίου επιτυχόντος. Δεν έλαβε καμία απάντηση.

Στις 29 Ιανουαρίου 2003, ο καταγγέλλων υπέβαλε στον Διαμεσολαβητή την παρούσα καταγγελία διά της οποίας προβάλλει τις εξής αξιώσεις:

1) ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να τον ενημερώσει σχετικά με α) τα κριτήρια αξιολόγησης (βαθμολόγησης) των τίτλων, των πτυχίων και της επαγγελματικής πείρας των υποψηφίων, β) τη βαθμολογία του γ) τη βαθμολογία του τελευταίου επιτυχόντος και

2) ζητεί να επανεξετασθεί η υποψηφιότητά του.

Στις 14 Φεβρουαρίου 2003, ο καταγγέλλων απέστειλε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την καταγγελία του. Είχε λάβει απάντηση από την Εξεταστική Επιτροπή, που του γνωστοποιούσε τη βαθμολογία που είχε λάβει (0/10 για τους πτυχιακούς του τίτλους και 14,64/30 για την επαγγελματική του πείρα). Ωστόσο, η Εξεταστική Επιτροπή δεν γνωστοποιούσε ούτε τα συγκεκριμένα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση των πτυχιακών τίτλων και της επαγγελματικής πείρας των υποψηφίων ούτε τη βαθμολογία του τελευταίου επιτυχόντος.

Η Εξεταστική Επιτροπή ανέφερε ότι οι υποψήφιοι που είχαν καλύτερη βαθμολογία διέθεταν τουλάχιστον έναν τίτλο σπουδών πέραν εκείνου που απαιτείται για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Εντούτοις, ο καταγγέλλων επισημαίνει ότι και οι δύο τίτλοι σπουδών που κατέχει παρέχουν πρόσβαση σε σπουδές για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος και είναι σχετικοί με τη φύση των καθηκόντων.

Όσον αφορά στην επαγγελματική πείρα, ο καταγγέλλων αναφέρει ότι η Εξεταστική Επιτροπή απάντησε πως οι υποψήφιοι με καλύτερη κατάταξη διέθεταν περίπου δεκαετή ή μεγαλύτερη πείρα. Ωστόσο, στο σημείο III.B.3 της προκήρυξης του διαγωνισμού ορίζεται ότι η απαιτούμενη πείρα πρέπει να είναι τουλάχιστον τριετής. Ο καταγγέλλων διαθέτει επταετή πείρα. Παρά το γεγονός αυτό, έλαβε βαθμολογία μόλις 14,64/30.

Τέλος, ο καταγγέλλων επισημαίνει ότι γνωρίζει την ύπαρξη ενός τουλάχιστον υποψηφίου που δεν διαθέτει επιπλέον δίπλωμα ούτε δεκαετή πείρα, ο οποίος ωστόσο έγινε δεκτός στις γραπτές εξετάσεις. Δεδομένου ότι οι γραπτές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 28 Φεβρουαρίου 2003, ο καταγγέλλων ζητεί να εξετασθεί η καταγγελία του το συντομότερο δυνατό.

Η ΕΡΕΥΝΑ

Η γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Το Ελεγκτικό Συνέδριο επισημαίνει ότι, με την από 8ης Δεκεμβρίου 2002 επιστολή του, ο καταγγέλλων ζήτησε από τον πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής να ενημερωθεί σχετικά με α) τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση (βαθμολόγηση) των τίτλων, των πτυχίων και της επαγγελματικής πείρας των υποψηφίων, β) τη βαθμολογία του και γ) τη βαθμολογία του τελευταίου επιτυχόντος. Με την από 30ής Ιανουαρίου 2003 επιστολή του, ο πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής ανταποκρίθηκε στο αίτημα του καταγγέλλοντος, παρέχοντάς του μερικές γενικότερες πληροφορίες καθώς και τη βαθμολογία που είχε λάβει ο ίδιος.

Αφού εξέτασε το θέμα περαιτέρω, το Ελεγκτικό Συνέδριο αποφάσισε επιπλέον να παράσχει στον καταγγέλλοντα τις πληροφορίες που είχε ζητήσει υπό α) και γ). Με την από 2ας Μαΐου 2003 επιστολή του, ο πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής γνωστοποίησε στον καταγγέλλοντα τα αναλυτικά κριτήρια αξιολόγησης των τίτλων, των πτυχίων και της επαγγελματικής πείρας, και τον ενημέρωσε ότι με βάση τον υπολογισμό αυτό είχε λάβει 14,64/30 βαθμούς. Επιπλέον, γνωστοποίησε στον καταγγέλλοντα ότι ο τελευταίος επιτυχών υποψήφιος είχε λάβει 32 βαθμούς. Το Ελεγκτικό Συνέδριο επισύναψε στη γνώμη του την αλληλογραφία μεταξύ του προέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής και του καταγγέλλοντος.

Ο πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής υπολόγισε εκ νέου τους βαθμούς που είχε λάβει ο καταγγέλλων και επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρξε λάθος. Δεδομένου ότι ο καταγγέλλων είχε λάβει λιγότερους από τους μισούς βαθμούς του τελευταίου επιτυχόντος, η απόφαση να μην γίνει δεκτός στις γραπτές εξετάσεις δεν άλλαξε. Επιπλέον, ο καταγγέλλων είχε λάβει όλες τις πληροφορίες που είχε ζητήσει.

Οι παρατηρήσεις του καταγγέλλοντος

Ο καταγγέλλων δεν διατύπωσε παρατηρήσεις επί της γνώμης του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ

1 Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία επιλογής

1.1 Ο καταγγέλλων ισχυρίζεται ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο όφειλε να τον ενημερώσει σχετικά με α) τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση (βαθμολόγηση) των τίτλων, των πτυχίων και της επαγγελματικής πείρας των υποψηφίων, β) τη βαθμολογία του, και γ) τη βαθμολογία του τελευταίου επιτυχόντος.

1.2 Στη γνώμη του το Ελεγκτικό Συνέδριο επισημαίνει ότι, με την από 30ής Ιανουαρίου 2003 επιστολή του, ο πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής ανταποκρίθηκε στο αίτημα του καταγγέλλοντος, παρέχοντάς του ορισμένες γενικότερες πληροφορίες καθώς και τη βαθμολογία που είχε λάβει ο ίδιος. Με την από 2ας Μαΐου 2003 συμπληρωματική επιστολή του, ο πρόεδρος παρέσχε περαιτέρω στον καταγγέλλοντα τις πληροφορίες που είχε ζητήσει υπό α) και γ), δηλαδή τα αναλυτικά κριτήρια αξιολόγησης των τίτλων, των πτυχίων και της επαγγελματικής πείρας, και τη βαθμολογία που είχε λάβει ο καταγγέλλων (14,64/40 βαθμοί). Επίσης ενημέρωνε τον καταγγέλλοντα ότι ο τελευταίος επιτυχών είχε λάβει 32/40 βαθμούς.

1.3 Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο καταγγέλλων έλαβε όλες τις πληροφορίες που είχε ζητήσει. Επομένως, το Ελεγκτικό Συνέδριο απάντησε σε αυτή την πτυχή της καταγγελίας κατά τρόπο που ικανοποίησε τον καταγγέλλοντα.

2 Η αξίωση για επανεξέταση της υποψηφιότητας του καταγγέλλοντος

2.1 Ο καταγγέλλων ζητεί την επανεξέταση της υποψηφιότητάς του.

2.2 Το Ελεγκτικό συνέδριο επισήμανε ότι η Εξεταστική Επιτροπή υπολόγισε εκ νέου τους βαθμούς που είχε λάβει ο καταγγέλλων και επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρξε λάθος. Δεδομένου ότι ο καταγγέλλων είχε λάβει λιγότερους από τους μισούς βαθμούς του τελευταίου επιτυχόντος, η απόφαση να μην γίνει δεκτός στις γραπτές εξετάσεις δεν άλλαξε.

2.3 Ο Διαμεσολαβητής σημειώνει ότι, με την από 2ας Μαΐου 2003 επιστολή της, η Εξεταστική Επιτροπή εν πρώτοις εξήγησε στον καταγγέλλοντα πώς υπολογίσθηκε η βαθμολογία του, όσον αφορά τόσο στο επιπλέον δίπλωμα, όσο και στην πρόσθετη επαγγελματική πείρα. Ειδικότερα όσον αφορά στην επαγγελματική πείρα, η Εξεταστική Επιτροπή εξήγησε ότι, για κάθε περίοδο επαγγελματικής πείρας, η βαθμολογία ισούτο με το γινόμενο του αριθμού των μηνών επί τον ειδικό συντελεστή, ανάλογα με το πεδίο της πείρας.

2.4 Ο Διαμεσολαβητής θεωρεί ότι οι εξηγήσεις που δόθηκαν στον καταγγέλλοντα από την Εξεταστική Επιτροπή είναι εύλογες. Επομένως, ο Διαμεσολαβητής δεν διαπιστώνει κρούσμα κακοδιοίκησης όσον αφορά σε αυτήν την πτυχή της καταγγελίας.

3 Συμπέρασμα

Από τα σχόλια του Ελεγκτικού Συνεδρίου προκύπτει ότι έλαβε μέτρα για τη διευθέτηση του πρώτου μέρους της καταγγελίας και, επομένως, ικανοποίησε το αίτημα του καταγγέλλοντος.

Με βάση τις έρευνες του Διαμεσολαβητή επί του δεύτερου μέρους της καταγγελίας, δεν διαπιστώθηκε κρούσμα κακοδιοίκησης εκ μέρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ως εκ τούτου, ο Διαμεσολαβητής αποφάσισε να περατώσει την εξέταση της υπόθεσης.

Με εκτίμηση,

 

Καθηγητής Νικηφόρος Διαμαντούρος