You have a complaint against an EU institution or body?

Available languages: 
  • Ελληνικά

Απόφαση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για την περάτωση της έρευνας σχετικά με την αναφορά 1120/2011/ΑΝΑ κατά του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA)

Ιστορικό της αναφοράς

1. Ο ενδιαφερόμενος, ελληνικής ιθαγένειας, υπέβαλε αίτηση υποψηφιότητας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) για τη θέση του IT Assistant – Reporting, Μ/F AST4 (ένδειξη ECHA/TA/2011/002).

2. Με επιστολή με ημερομηνία 6 Μαΐου 2011, ο ECHA ενημέρωσε τον ενδιαφερόμενο ότι η αίτησή του για τη συγκεκριμένη θέση δεν ήταν δυνατόν να ληφθεί υπόψη καθώς διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούσε τις τυπικές απαιτήσεις που ορίζονται στο σημείο 2 της προκήρυξης.

3. Στις 7 Μαΐου 2011, ο ενδιαφερόμενος απέστειλε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ECHA όπου διευκρίνισε ότι πληρούσε τις απαιτήσεις του σημείου 2 της ανακοίνωσης κενής θέσης. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι α) έχει την ιθαγένεια ενός κράτους μέλους της ΕΕ/ΕΟΧ, β) δεν στερείται των πολιτικών του δικαιωμάτων, γ) έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις του, δ) διαθέτει τα απαιτούμενα εχέγγυα ήθους, ε) πληροί τους όρους υγείας που απαιτούνται για την άσκηση των σχετικών καθηκόντων, στ) έχει άριστη γνώση μιας από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και επαρκή γνώση μιας δεύτερης από τις γλώσσες αυτές. Με βάσει τις εν λόγω διευκρινίσεις, ο ενδιαφερόμενος ζήτησε από τον ECHA να επανεξετάσει την απόφασή του.

4. Στις 12 Μαΐου 2011, ο ECHA απάντησε στον ενδιαφερόμενο και διευκρίνισε ότι, βάσει των πληροφοριών που περιέχονται στο βιογραφικό σημείωμά του, η εξεταστική επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο ενδιαφερόμενος δεν διέθετε την ελάχιστη σχετική επαγγελματική πείρα σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο σημείο 2.3 της προκήρυξης. Ειδικότερα, ο ECHA επισήμανε ότι, σύμφωνα με την ανακοίνωση, απαιτείται επαγγελματική πείρα τουλάχιστον πέντε ετών στους τομείς που ορίζονται στο σημείο 1 της ανακοίνωσης[1], εκ των οποίων τα τρία τουλάχιστον έτη πρέπει να περιλαμβάνουν την άσκηση ειδικών καθηκόντων[2]. Ο ECHA επισήμανε ότι η επαγγελματική πείρα του ενδιαφερομένου ελήφθη υπόψη μόνον από τη στιγμή που απέκτησε τα προσόντα που αναφέρονται στο σημείο 2.2 της ανακοίνωσης κενής θέσης[3].

5. Στις 18 Μαΐου 2011, ο ενδιαφερόμενος υπέβαλε την παρούσα αναφορά στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή.

Αντικείμενο της έρευνας

6. Ο Διαμεσολαβητής κίνησε έρευνα σχετικά με τον ισχυρισμό και την αξίωση του ενδιαφερομένου ως εξής.

Ισχυρισμός:

Ο ECHA παρέλειψε να παράσχει έγκυρη και επαρκή αιτιολόγηση για την απόφασή του.

Αξίωση:

Ο ECHA θα πρέπει να λάβει τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα.

7. Στην επιστολή του με την οποία ξεκινούσε την έρευνα, ο Διαμεσολαβητής ζήτησε από το ECHA να διευκρινίσει στη γνωμοδότησή του τα εξής: α) ποιο από τα πτυχία του ενδιαφερομένου έλαβε υπόψη κατά την αξιολόγηση της επιλεξιμότητάς του και β) με ποιον τρόπο υπολόγισε την επαγγελματική πείρα του ενδιαφερομένου.

H έρευνα

8. Στις 27 Ιουνίου 2011, ο Διαμεσολαβητής ζήτησε από τον ECHA να υποβάλει γνωμοδότηση σχετικά με τον ισχυρισμό και την αξίωση του ενδιαφερόμενου. Ο ECHA υπέβαλε τη γνωμοδότησή του στις 30 Σεπτεμβρίου 2011. Δεδομένου ότι, στην εν λόγω γνωμοδότηση, ο ECHA δεν έδωσε απάντηση στο ερώτημα σχετικά με ποιο από τα πτυχία του ενδιαφερομένου έλαβε υπόψη για την αξιολόγηση της επιλεξιμότητάς του, ο Διαμεσολαβητής ζήτησε περαιτέρω πληροφορίες από τον ECHA. Στις 22 Νοεμβρίου 2011, ο ECHA απέστειλε απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα του Διαμεσολαβητή. Η γνωμοδότηση του ECHA καθώς και η απάντησή του στο αίτημα του Διαμεσολαβητή για παροχή πρόσθετων πληροφοριών διαβιβάστηκαν για παρατηρήσεις στον ενδιαφερόμενο. Ο ενδιαφερόμενος υπέβαλε τις παρατηρήσεις του την 1η Δεκεμβρίου 2011.

Ανάλυση και συμπεράσματα του Διαμεσολαβητή

Προκαταρκτικές παρατηρήσεις

9. Στη γνωμοδότησή του ο ECHA προέβαλε το επιχείρημα ότι ο ενδιαφερόμενος δεν εξάντλησε τα μέσα προσφυγής που παρέχονται στους υποψηφίους στο πλαίσιο των διαδικασιών επιλογής του ECHA. Όντως, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 20ής Μαΐου 2011, ο ECHA ενημέρωσε τον ενδιαφερόμενο ότι ήταν πρόθυμο να εξετάσει τα αιτήματα και τους προβληματισμούς του στο πλαίσιο της εσωτερικής διαδικασίας επανεξέτασης. Προς υποστήριξη του εν λόγω επιχειρήματος, ο ECHA επικαλέστηκε προηγούμενη απόφαση του Διαμεσολαβητή[4] στην οποία ο τελευταίος απέρριψε αναφορά με την αιτιολογία ότι, σε εκείνη την υπόθεση, δεν είχε δοθεί επαρκής χρόνος στον ECHA ώστε να απαντήσει σε επιστολή που του είχε απευθύνει ο ενδιαφερόμενος.

10. Ο Διαμεσολαβητής επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 4 του Καταστατικού του[5], της υποβολής καταγγελίας, πρέπει να έχουν προηγηθεί τα ενδεδειγμένα διοικητικά διαβήματα προς τα ενδιαφερόμενα θεσμικά και άλλα όργανα. Στην προκειμένη περίπτωση ο ενδιαφερόμενος, ενώ δεν υπέβαλε επισήμως αίτηση επανεξέτασης, απέστειλε στις 7 Μαΐου 2011 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο οποίο αμφισβητεί την απόφαση της εξεταστικής επιτροπής βάσει της οποίας η υποψηφιότητά του θεωρείται μη επιλέξιμη και ζητεί από τον ECHA να προβεί στην επανεξέταση της εν λόγω απόφασης. Στην από 12 Μαΐου 2011 απάντησή του, ο ECHA εξήγησε τους λόγους για τους οποίους η εξεταστική επιτροπή συμπέρανε ότι η αίτηση υποψηφιότητας του ενδιαφερομένου δεν πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις που ορίζονται στην προκήρυξη. Δεδομένου ότι ο ενδιαφερόμενος είχε επισύρει την προσοχή του ECHA στη δυσαρέσκειά του σχετικά με την απόφαση της εξεταστικής επιτροπής, ο Διαμεσολαβητής θεωρεί ότι ο ενδιαφερόμενος δεν ήταν αναγκαίο να υποβάλει επίσημη αίτηση επανεξέτασης πριν απευθυνθεί στον Διαμεσολαβητή. Ως εκ τούτου, ο Διαμεσολαβητής κρίνει ότι, εν προκειμένω, έχουν πραγματοποιηθεί τα ενδεδειγμένα διοικητικά διαβήματα. Σε κάθε περίπτωση, ο Διαμεσολαβητής σημειώνει ότι στην από 12 Μαΐου 2011 επιστολή του ECHA δεν καθίσταται σαφές το ότι ο ενδιαφερόμενος θα μπορούσε ακόμα να κάνει χρήση της εσωτερικής διαδικασίας επανεξέτασης του ECHA.

A. Ισχυρισμός ότι ο ECHA δεν παρείχε έγκυρη και επαρκή αιτιολόγηση για την απόφασή του και η αξίωση ο ECHA να λάβει τα κατάλληλα διαρθρωτικά μέτρα

Επιχειρήματα που υποβλήθηκαν στον Διαμεσολαβητή

11. Προς υποστήριξη του ισχυρισμού του, ο ενδιαφερόμενος δήλωσε ότι ο ECHA δεν αξιολόγησε δεόντως το βιογραφικό του σημείωμα. Επιπλέον, ο ECHA δεν διευκρίνισε τους λόγους για τους οποίους απέρριψε την αίτηση υποψηφιότητάς του. Ο ενδιαφερόμενος υπέβαλε αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με την επαγγελματική του πείρα στον τομέα της διαχείρισης συστημάτων, της μηχανικής δικτύων και της διαχείρισης έργων και υποστήριξης χρηστών τεχνολογίας πληροφοριών («ΤΠ»). Ο ενδιαφερόμενος διαθέτει, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, συνολική επαγγελματική πείρα 13 ετών ενώ η εξειδικευμένη πείρα του σε διαφορετικούς τομείς κυμαίνεται από 2 έως 12 έτη.

12. Στην απάντησή του στο αίτημα του Διαμεσολαβητή για περαιτέρω πληροφορίες προκειμένου να διαπιστωθεί ποιο από τα δύο πτυχία μεταλυκειακής εκπαίδευσης του ενδιαφερομένου έλαβε υπόψη κατά την αξιολόγηση της επιλεξιμότητάς του, ο ECHA διευκρίνισε ότι εάν είχε λάβει υπόψη το πτυχίο Bachelor of Science, το οποίο ο ενδιαφερόμενος απέκτησε το 2006, δεν θα μπορούσε να αποδειχθεί ότι ο ενδιαφερόμενος διέθετε τα απαιτούμενα έτη επαγγελματικής πείρας. Ως εκ τούτου, η εξεταστική επιτροπή εξέτασε κατά πόσον το πτυχίο που απέκτησε ο ενδιαφερόμενος το 2001 θα μπορούσε να γίνει δεκτό ως «δίπλωμα στον τομέα των ΤΠ» και, μολονότι διατηρούσε ορισμένες επιφυλάξεις, αποφάσισε να αποφανθεί υπέρ του ενδιαφερομένου.

13. Στη γνωμοδότησή του, ο ECHA περιγράφει τις απαιτήσεις της θέσης του βοηθού ΤΠ στον τομέα αναφορών (IT Assistant-Reporting). Επισημαίνει ότι τα μέλη της ομάδας αναφορών (reporting) απασχολούνται σε έναν εξαιρετικά εξειδικευμένο τομέα της ΤΠ χρησιμοποιώντας δικές τους προσαρμοσμένες εφαρμογές και εργαλεία για τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτουν ουσιαστική πείρα και γνώσεις. Εν συντομία, σύμφωνα με τον ECHA, η λειτουργία της υποβολής αναφορών ΤΠ (IT reporting) είναι η διαδικασία άντλησης πληροφοριών και στοιχείων από μεγάλες βάσεις δεδομένων με σκοπό τη χρήση τους σε συγκεκριμένο πλαίσιο. Συνεπώς, ο ECHA έχει ανάγκη από εμπειρογνώμονες οι οποίοι να μπορούν να χειρίζονται αποτελεσματικά τον μεγάλο όγκο δεδομένων που υποβάλλουν οι εταιρείες που καταχωρούν χημικές ουσίες, αρμοδιότητα η οποία είναι ουσιώδης για την εκπλήρωση των διαφόρων κανονιστικών καθηκόντων του ECHA.

14. Αντιστοίχως, το σημείο 2.3 της προκήρυξης θέτει τις εξής δύο προϋποθέσεις σχετικά με την επαγγελματική πείρα: 1) επαγγελματική πείρα τουλάχιστον πέντε ετών στους τομείς που ορίζονται στο σημείο 1 της προκήρυξης, 2) εκ των οποίων τουλάχιστον τα τρία έτη πρέπει να περιλαμβάνουν την πρακτική άσκηση σε εξειδικευμένα καθήκοντα[6].

15. Ο ECHA επισήμανε ότι ο ενδιαφερόμενος δεν θεωρεί τον εαυτό του ειδικό στον τομέα του IT reporting. Αντ’ αυτού, στο βιογραφικό του σημείωμα αναφέρει μια σειρά από άλλα καθήκοντα στον τομέα των ΤΠ όπως διαχείριση συστημάτων, μηχανική δικτύων, υποστήριξη χρηστών (helpdesk) και διαχείριση έργων. Ο ECHA τονίζει ότι κανένα από τα ανωτέρω καθήκοντα δεν σχετίζεται με την περιγραφή της θέσης σύμφωνα με την ανακοίνωση.

16. Ο ECHA προσέθεσε ότι στο βιογραφικό σημείωμα του ενδιαφερομένου ο όρος «reporting» αναφέρεται μόνο δύο φορές, σε εντελώς διαφορετικό πλαίσιο και με διαφορετική έννοια σε σχέση με την περιγραφή της συγκεκριμένης θέσης. Μάλιστα, οι όροι «progress reporting» (αναφορά προόδου) και «evaluation report productions» (παραγωγή αναφορών αξιολόγησης), που περιέχονται αντίστοιχα στις σελίδες 5 και 9 του βιογραφικού σημειώματος του ενδιαφερομένου, δεν αναφέρονται στις ειδικές εφαρμογές που ορίζονται στο σημείο 1 της προκήρυξης. Ακόμα και αν η εξεταστική επιτροπή δεχόταν την επαγγελματική πείρα του ενδιαφερομένου στον τομέα του reporting, η εν λόγω πείρα, σύμφωνα με το βιογραφικό του, αντιστοιχεί μόνο σε ένα έτος και τέσσερις μήνες, διάστημα μικρότερο της απαιτούμενης πενταετίας. Επιπροσθέτως, ο ECHA επισήμανε ότι κανένα από τα καθήκοντα που ορίζονται στο σημείο 1 της προκήρυξης κενής θέσης δεν αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα του ενδιαφερομένου.

17. Επιπλέον, όσον αφορά την πρακτική άσκηση του ενδιαφερόμενου σε εξειδικευμένα καθήκοντα, ο ECHA τόνισε ότι η εξεταστική επιτροπή αναγνώρισε το γεγονός ότι ο ενδιαφερόμενος διαθέτει πείρα στη βάση δεδομένων Oracle, η οποία ωστόσο αποτελεί μόνο ένα από τα τέσσερα κριτήρια που ορίζονται στο σημείο 2.3 της προκήρυξης. Το στοιχείο αυτό δεν θεωρήθηκε ικανό να αντισταθμίσει την έλλειψη επαγγελματικής πείρας του ενδιαφερομένου όσον αφορά τα λοιπά καθήκοντα εργασίας που ορίζονται στην εν λόγω προκήρυξη.

18. Λαμβάνοντας υπόψη τις εκτιμήσεις αυτές, η εξεταστική επιτροπή διαπίστωσε ότι, βάσει των πληροφοριών που περιέχονται στο υποβληθέν βιογραφικό σημείωμα, η επαγγελματική πείρα του ενδιαφερομένου δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της θέσης εργασίας και αποφάσισε να τον αποκλείσει από το επόμενο στάδιο της διαδικασίας επιλογής.

19. Στις παρατηρήσεις του ο ενδιαφερόμενος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του σχετικά με τα επιχειρήματα του ECHA. Αναφερόμενος στο βιογραφικό σημείωμα που επισύναψε στην αίτησή του, παρέσχε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την επαγγελματική του πείρα από το 1998 έως το 2011. Προσέθεσε ότι, παράλληλα με την εργασία του ως μισθωτός, εργαζόταν ως ελεύθερος επαγγελματίας μηχανικός Η/Υ και δικτύων από την 1η Μαρτίου 2006. Επιπλέον, ο ενδιαφερόμενος προέβαλε ότι έχει συμμετάσχει σε διεθνή συνέδρια και έχει συντάξει πολλές επιστημονικές μελέτες. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η υποψηφιότητά του ήταν αναμφισβήτητα επιλέξιμη, δεδομένου ότι η επαγγελματική του πείρα στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα υπερβαίνει κατά πολύ τα έξι έτη.

H εκτίμηση του Διαμεσολαβητή

20. Ο Διαμεσολαβητής επισημαίνει εξαρχής ότι, σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ, η εξεταστική επιτροπή διαθέτει ευρεία διακριτική ευχέρεια όσον αφορά τον καθορισμό των απαιτήσεων μιας θέσης εργασίας, την αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων και την εκτίμηση της επάρκειας των προσόντων τους ώστε να κρίνει εάν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον σχετικό διαγωνισμό[7]. Ως εκ τούτου, με βάση τα ανωτέρω, ο Διαμεσολαβητής καλείται να κρίνει μόνο κατά πόσον η απόφαση της εξεταστικής επιτροπής πάσχει από πρόδηλο σφάλμα εκτίμησης. Ο ρόλος του Διαμεσολαβητή δεν είναι να υποκαταστήσει την εκτίμηση της εξεταστικής επιτροπής με τη δική του[8].

21. Δεδομένου ότι ο ECHA δεν αμφισβητεί το γεγονός ότι ο ενδιαφερόμενος πληροί τις προϋποθέσεις περί συνολικής επαγγελματικής πείρας[9], το βασικό ερώτημα στην προκειμένη περίπτωση είναι κατά πόσον ο ενδιαφερόμενος πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις σχετικής επαγγελματικής πείρας διάρκειας πέντε ετών στους τομείς που ορίζονται στο σημείο 1 της προκήρυξης[10] εκ των οποίων τουλάχιστον τα τρία έτη πρέπει να περιλαμβάνουν την πρακτική άσκηση σε εξειδικευμένα καθήκοντα[11].

22. Στη γνωμοδότησή του, ο ECHA προσδιόρισε τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος του ενδιαφερομένου βάσει των οποίων η εξεταστική επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο ενδιαφερόμενος δεν διαθέτει την απαιτούμενη πενταετή επαγγελματική πείρα στους σχετικούς τομείς. Επιπλέον, ο ECHA επισήμανε ότι, από τα τέσσερα εξειδικευμένα καθήκοντα που αναφέρονται στην ανακοίνωση, η εξεταστική επιτροπή αναγνώρισε ότι ο ενδιαφερόμενος διαθέτει πρακτική πείρα σε μόνον ένα από αυτά. Συνεπώς, ο ECHA παρέσχε αιτιολόγηση που, εκ πρώτης όψεως, κρίνεται εύλογη για να στηρίξει την απόφαση της εξεταστικής επιτροπής, σύμφωνα με την οποία ο ενδιαφερόμενος δεν πληροί τις προϋποθέσεις σχετικής επαγγελματικής πείρας και, ως εκ τούτου, αποκλείστηκε από τη διαδικασία συνέντευξης.

23. Στις παρατηρήσεις του ο ενδιαφερόμενος δεν προέβαλε συγκεκριμένα επιχειρήματα βάσει των οποίων θα μπορούσε να αμφισβητηθεί η εκτίμηση του ECHA. Λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των πληροφοριών που του έχουν υποβληθεί, ο Διαμεσολαβητής δεν διαπίστωσε κανένα πρόδηλο σφάλμα εκ μέρους του ECHA στην αξιολόγηση της αίτησης υποψηφιότητας του ενδιαφερομένου.

24. Υπό το φως των ανωτέρω, ο Διαμεσολαβητής δεν διαπιστώνει κακοδιοίκηση σε σχέση με τον ισχυρισμό του ενδιαφερομένου.

Β. Συμπέρασμα

Βάσει της έρευνας στην οποία προέβη, ο Διαμεσολαβητής περατώνει την εξέταση της παρούσας αναφοράς και διατυπώνει το εξής συμπέρασμα:

Δεν υφίσταται κακοδιοίκηση σε σχέση με τον ισχυρισμό του ενδιαφερομένου.

Ο ενδιαφερόμενος και ο ECHA θα ενημερωθούν για την παρούσα απόφαση.

 

Νικηφόρος Διαμαντούρος

Στρασβούργο, 18η Δεκεμβρίου του 2012


[1] Το σημείο 1 της ανακοίνωσης κενής θέσης ορίζει ότι: "... «Η ομάδα αναφορών (reporting) του ECHA καλύπτει τις ανάγκες reporting ολόκληρου του οργανισμού και ως εκ τούτου χρησιμοποιεί πολλές διαφορετικές πηγές δεδομένων. Το κύριο εργαλείο που χρησιμοποιείται για τον εν λόγω σκοπό είναι η τελευταία έκδοση του SAP BusinessObjects. Η θέση που προκηρύσσεται, και η οποία αναφέρεται στον Προϊστάμενο της Μονάδας Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων, είναι εξαιρετικά διαλειτουργική και εστιάζει στη βελτίωση και επέκταση των αναφορών (reporting) στον ECHA.

Η θέση περιλαμβάνει τα εξής καθήκοντα:

- Διαχείριση της εγκατάστασης των εφαρμογών BusinessObjects και των δικαιωμάτων πρόσβασης·

- Δημιουργία νέου περιβάλλοντος εφαρμογών BusinessObjects με βάση τις ανάγκες των χρηστών για αναφορές (reporting) και τη διαχείριση του υφιστάμενου περιβάλλοντος·

- Υποστήριξη των χρηστών του BusinessObjects στον ECHA και απάντηση ερωτημάτων·

- Δημιουργία και ενημέρωση των αναφορών βάσει σχετικών συζητήσεων με τους επιχειρηματίες·

- Εξέταση των αναγκών για (αναφορές) reporting και για υποστήριξη έργων μέσω της παροχής συμβουλών και βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά το BusinessObjects και άλλες λύσεις για αναφορές (reporting)·

- Ενσωμάτωση πτυχών των αναφορών (reporting) στα έργα Data Warehouse και ενδεχόμενη συμμετοχή σε παρόμοια έργα·

- Συμμετοχή στο έργο Activity Based Management·

- Τεκμηρίωση εκτελούμενων εργασιών·

- Λοιπά σχετικά καθήκοντα.»

[2] Το σημείο 2.3, δεύτερη πρόταση της ανακοίνωσης κενής θέσης, ορίζει ότι: ... «Όσον αφορά τη συνολική επαγγελματική πείρα, ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει επαγγελματική πείρα τουλάχιστον πέντε (5) ετών στους τομείς που ορίζονται στο σημείο 1 «Η ΘΕΣΗ» ανωτέρω, εκ των οποίων τα τρία (3) τουλάχιστον έτη πρέπει να περιλαμβάνουν πρακτική άσκηση στα εξής καθήκοντα:

- Εγκατάσταση και διαχείριση των εφαρμογών Business Objects Enterprise XI 3.1 (Management console, Designer) και Business Objects Web Intelligence

- Προσδιορισμός των αναγκών για αναφορές (reporting) και ανάπτυξη εξατομικευμένων αναφορών

- Γνώση μιας ευρέως χρησιμοποιούμενης βάσης δεδομένων, κατά προτίμηση της Oracle (έκδοση 10g ή μεταγενέστερη)

- Ολοκληρωμένα συστήματα αναφορών (reporting) για δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς»

[3] Το σημείο 2.2 της ανακοίνωσης κενής θέσης ορίζει τα εξής: «Προσόντα:

α) Επιτυχής ολοκλήρωση μεταλυκειακής εκπαίδευσης που πιστοποιείται με δίπλωμα στον τομέα της Τεχνολογίας της Πληροφορίας (ΤΠ) β) Επιτυχής ολοκλήρωση κύκλου σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχει δικαίωμα εισόδου στη μεταλυκειακή εκπαίδευση και πρόσθετη επαγγελματική πείρα τουλάχιστον τριών (3) ετών στον τομέα των ΤΠ».

[4] Αναφορά 1140/2010/MHZ.

[5] http://www.ombudsman.europa.eu/resources/statute.faces#hl7

[6] Παρατίθενται στην υποσημείωση 2 ανωτέρω.

[7] Απόφαση της 21ης Μαΐου 1992, T-54/91, Antunes κατά Κοινοβουλίου, Συλλογή 1992, σ. II-1739, παράγραφος 39 και απόφαση της 22ας Μαΐου 2003, T-249/01, Boixader Rivas κατά Κοινοβουλίου, Συλλογή 2003, σ. II-749, παράγραφος 29.

[8] Βλέπε τις αποφάσεις του Διαμεσολαβητή για την περάτωση της έρευνας σχετικά με τις αναφορές 1370/2010/(KM)BEH, παράγραφος 40, 1592/2009/ELB, παράγραφος 29, και 2965/2008/(VL)BEH, παράγραφος 20.

[9] Το σημείο 2.3 πρώτη πρόταση της προκήρυξης ορίζει ότι: «Για την υποβολή υποψηφιότητας στη συγκεκριμένη θέση εργασίας (AST 4), ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει συνολική επαγγελματική πείρα τουλάχιστον έξι (6) ετών, σύμφωνα με το σημείο 2.2. α) [μεταλυκειακή εκπαίδευση], και τουλάχιστον εννέα (9) ετών, σύμφωνα με το σημείο 2.2. β) [δευτεροβάθμια εκπαίδευση], κατόπιν της απόκτησης των προσόντων που αναφέρονται στο σημείο 2.2. α) ή β) ανωτέρω».

[10] Παρατίθενται στην υποσημείωση 1 ανωτέρω.

[11] Παρατίθενται στην υποσημείωση 2 ανωτέρω.