• Indgiv en klage
  • Anmodning om oplysninger
 Offentlig høring om Den Europæiske Ombudsmands strategi – "Hen imod 2019"60th Rome Treaty anniversarydit Europa - Portalen til europæiske og nationale offentlige tjenester på nettet

Afgørelser

Afgørelser, som Den Europæiske Ombudsmand træffer efter en undersøgelse, findes i dette afsnit om sager, der er afsluttet efter 1. juli 1998. Afgørelserne er normalt tilgængelige på engelsk foruden det sprog, klagen er affattet på.

Den Europæiske Ombudsmand anmoder institutionerne om at informere ham om deres opfølgning på kritiske og yderligere bemærkninger som han har fremsat i sine afgørelser. Den Europæiske Ombudsmand evaluerer institutionernes opfølgning på hans bemærkninger og forfatter en beretning herom. Beretningen offentliggøres årligt, og er available on this website.

01/09/2008: Den Europæiske Ombudsmand indfører en ny beslutningsform.

Afgørelser fra maj 2017