• Indgiv en klage
  • Anmodning om oplysninger
Have your say: Draft guidelines on interacting with lobbyistsHar du spørgsmål om” EUdit Europa - Portalen til europæiske og nationale offentlige tjenester på nettet

Afgørelser

Afgørelser, som Den Europæiske Ombudsmand træffer efter en undersøgelse, findes i dette afsnit om sager, der er afsluttet efter 1. juli 1998. Afgørelserne er normalt tilgængelige på engelsk foruden det sprog, klagen er affattet på.

Den Europæiske Ombudsmand anmoder institutionerne om at informere ham om deres opfølgning på kritiske og yderligere bemærkninger som han har fremsat i sine afgørelser. Den Europæiske Ombudsmand evaluerer institutionernes opfølgning på hans bemærkninger og forfatter en beretning herom. Beretningen offentliggøres årligt, og er available on this website.

01/09/2008: Den Europæiske Ombudsmand indfører en ny beslutningsform.

Afgørelser fra februar 2017