You have a complaint against an EU institution or body?

Available languages: 
  • Dansk

Afgørelse af den Europæiske Ombudsmand om klage 1911/2004/PB over Europa-Kommissionen


Strasbourg, den 15. september 2004

I forbindelse med Deres klage af 18. juni 2004, angående Call for Proposals EuropeAid/114796/C/G/Multi, skal jeg oplyse følgende:

Den 19. juli 2004 anmodede jeg Kommissionen om en udtalelse til Deres klage, og informerede Dem derefter.

Per brev af 1. september 2004 kaldte De Deres klage tilbage.

I overensstemmelse hermed har jeg afsluttet behandlingen af Deres klage, og informeret Kommissionen herom.

Med venlig hilsen

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS