Sie möchten Beschwerde gegen ein EU-Organ oder eine EU-Einrichtung einlegen?

Prístupnosť výberových konaní pre zrakovo postihnutých uchádzačov organizovaných Európskym úradom pre výber pracovníkov