Sie möchten Beschwerde gegen ein EU-Organ oder eine EU-Einrichtung einlegen?

Spôsob, akým Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO) riešil problémy v rámci postupu výberu zamestnancov v delegáciách EÚ