Sie möchten Beschwerde gegen ein EU-Organ oder eine EU-Einrichtung einlegen?

Spôsob, akým Európska komisia zaisťuje posudzovanie udržateľnosti a klimatického vplyvu navrhovaných energetických „projektov spoločného záujmu“

Európska ombudsmanka začala vyšetrovanie ohľadne spôsobu, akým Európska komisia zaisťuje posudzovanie udržateľnosti a klimatického vplyvu projektov energetickej infraštruktúry pred ich zaradením na zoznam „projektov spoločného záujmu*. Vyšetrovanie vychádzalo zo sťažnosti, podľa ktorej projekty týkajúce sa zemného plynu nie sú pred zaradením na uvedený zoznam dostatočne posúdené.

Ombudsmanka písomne požiadala Komisiu o ďalšie informácie o spôsobe posudzovania projektov týkajúcich sa zemného plynu a ropy, ktoré boli označené za projekty spoločného záujmu.

* Projekty spoločného záujmu sú kľúčové projekty cezhraničnej infraštruktúry, ktoré prepájajú energetické systémy krajín EÚ. Na projekty spoločného záujmu sa vzťahuje urýchlené plánovanie a udeľovanie povolení a v súvislosti s nimi možno požiadať o finančné prostriedky z Nástroja na prepájanie Európy (NPE).