Sie möchten Beschwerde gegen ein EU-Organ oder eine EU-Einrichtung einlegen?

Nieudzielenie przez Komisję Europejską odpowiedzi na wiadomość e-mail zawierającą wniosek dotyczący ponownej oceny niezdolności do pracy