Sie möchten Beschwerde gegen ein EU-Organ oder eine EU-Einrichtung einlegen?

Hoe de Europese Commissie ervoor zorgt dat de duurzaamheid en het klimaateffect van de voorgestelde energieprojecten van gemeenschappelijk belang worden beoordeeld

De Europese Ombudsman heeft een onderzoek geopend naar de manier waarop de Europese Commissie ervoor zorgt dat de duurzaamheid en het klimaateffect van projecten met betrekking tot energie-infrastructuur wordt beoordeeld voordat deze worden opgenomen in de lijst van projecten van gemeenschappelijk belang (PGB’s)*. Het onderzoek is gebaseerd op een klacht die stelt dat gasprojecten niet voldoende worden beoordeeld alvorens zij op de lijst worden geplaatst.

De Ombudsman heeft de Commissie schriftelijk verzocht nadere informatie te vragen over de wijze waarop zij dergelijke beoordelingen heeft uitgevoerd met betrekking tot gas- en olieprojecten die als PGB’s werden aangewezen.

* Projecten van gemeenschappelijk belang (PGB’s) zijn belangrijke grensoverschrijdende infrastructuurprojecten die de energiesystemen van EU-landen met elkaar verbinden. PGB's kunnen gebruikmaken van versnelde plannings- en vergunningsprocedures en kunnen in aanmerking komen voor financiering uit de Connecting Europe Facility (CEF).