Sie möchten Beschwerde gegen ein EU-Organ oder eine EU-Einrichtung einlegen?

­Il-mod li bih l-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal (EPSO) indirizza problemi fi proċedura ta’ selezzjoni għall-persunal fid-delegazzjonijiet tal-UE