Sie möchten Beschwerde gegen ein EU-Organ oder eine EU-Einrichtung einlegen?

Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) atteikšanās nodrošināt pilnīgu publisku piekļuvi dokumentiem, kas saistīti ar ES un Izraēlas dialogu par terorisma apkarošanu