Sie möchten Beschwerde gegen ein EU-Organ oder eine EU-Einrichtung einlegen?

Eiropas Komisijas nespēja atbildēt uz e-pastu, kurā ietverts pieprasījums saistībā ar invaliditātes atkārtotu novērtēšanu