Sie möchten Beschwerde gegen ein EU-Organ oder eine EU-Einrichtung einlegen?

Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) atsisakymas leisti visuomenei susipažinti su dokumentais, susijusiais su ES ir Izraelio dialogu dėl kovos su terorizmu