Sie möchten Beschwerde gegen ein EU-Organ oder eine EU-Einrichtung einlegen?

Način na koji je Europska komisija provela postupak kojim je došlo izmjene police osiguranja za slučaj bolesti i nezgode za pomoćne konferencijske prevoditelje