Sie möchten Beschwerde gegen ein EU-Organ oder eine EU-Einrichtung einlegen?

Način na koji Europska komisija osigurava procjenu održivosti i klimatskih učinaka predloženih energetskih „projekata od zajedničkog interesa“

Europski ombudsman pokrenuo je istragu o tome kako Europska komisija osigurava procjenu održivosti i klimatskih učinaka energetskih infrastrukturnih projekata prije nego što ih se uvrsti na popis „projekata od zajedničkog interesa” (PCI)*. Istraga se temelji na pritužbi u kojoj se tvrdi da se projekti u vezi s plinom ne ocjenjuju u dovoljnoj mjeri prije uvrštavanja na popis.

Ombudsmanica je od Komisije pisanim putem zatražila dodatne informacije o tome kako je provela takve procjene u pogledu projekata u vezi s plinom i naftom koji su određeni kao projekti od zajedničkog interesa.

* Projekti od zajedničkog interesa ključni su projekti prekogranične infrastrukture koji povezuju energetske sustave zemalja EU-a. Ubrzano planiranje i izdavanje dozvola doprinose projektima od zajedničkog interesa koje je moguće prijaviti za financiranje iz Instrumenta za povezivanje Europe (CEF).