Sie möchten Beschwerde gegen ein EU-Organ oder eine EU-Einrichtung einlegen?

Euroopan komission vastaamatta jättäminen sähköpostiviestiin, jossa oli invaliditeetin uudelleenarviointia koskeva pyyntö