Sie möchten Beschwerde gegen ein EU-Organ oder eine EU-Einrichtung einlegen?

Miten Euroopan komissio varmistaa, että ehdotettujen yhteiseen etuun liittyvien energiahankkeiden kestävyyttä ja ilmastovaikutuksia arvioidaan

Euroopan oikeusasiamies on aloittanut tutkimuksen siitä, miten Euroopan komissio varmistaa, että energia infrastruktuurihankkeiden kestävyys ja ilmastovaikutukset arvioidaan, ennen kuin ne sisällytetään "yleistä etua koskevien hankkeiden" (PCIs)* luetteloon. Tutkimus perustuu kanteluun, jonka mukaan kaasuhankkeita ei arvioida riittävästi ennen niiden sisällyttämistä luetteloon.

Oikeusasiamies on kirjoittanut komissiolle pyytääkseen lisätietoa siitä, miten komissio on toteuttanut tällaiset arvioinnit kaasu- ja öljyhankkeista, jotka nimettiin PCI-hankkeiksi.

* Yleistä etua koskevat hankkeet (PCI) ovat merkittäviä rajainfrastruktuurihankkeita, joilla yhdistetään EU-maiden energiajärjestelmät. PCI-hankkeet hyötyvät nopeutetusta suunnittelusta ja lupien myöntämisestä, ja ne voivat saada rahoitusta Verkkojen Eurooppa -välineestä (CEF).