Sie möchten Beschwerde gegen ein EU-Organ oder eine EU-Einrichtung einlegen?

­ Způsob, jakým Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO) řešil problémy ve výběrovém řízení na zaměstnance delegací EU