Sie möchten Beschwerde gegen ein EU-Organ oder eine EU-Einrichtung einlegen?

Отказ от страна на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) да предостави пълен публичен достъп до документи във връзка с диалога между ЕС и Израел относно борбата с тероризма