Sie möchten Beschwerde gegen ein EU-Organ oder eine EU-Einrichtung einlegen?

Resultat av Europeiska ombudsmannens avslutade undersökningar 2018

Resultat av Europeiska ombudsmannens avslutade undersökningar 2018
Inga administrativa missförhållanden påträffade 254 46,6 %
Frågan reglerad av institutionen, förslagen godtagna, vänskapliga förlikningar uppnådda 221 40,6 %
Inga ytterligare undersökningar motiverade 56 10,3 %
Påträffat administrativt missförhållande 29 5,3 %
Övrigt 10 1,8 %
Anm.: I några fall finns det två eller flera skäl till att ombudsmannen avslutade undersökningar. Procentsiffrorna ovan blir därför tillsammans över 100 %.