Sie möchten Beschwerde gegen ein EU-Organ oder eine EU-Einrichtung einlegen?

Handläggningstid för undersökningar av ärenden som avslutades av Europeiska ombudsmannen 2017

Handläggningstid för undersökningar av ärenden som avslutades av Europeiska ombudsmannen 2017 (i genomsnitt mindre än 9 månader)
32% av ärendena avslutades inom 3 månader
48% av ärendena avslutades inom 3−12 månader
5% av ärendena avslutades inom 12−18 månader
15% av ärendena avslutades efter över 18 månader[1]
  [1] Vissa komplicerade ärenden kräver flera omgångar av samråd med klaganden och den berörda institutionen. De nya genomförandebestämmelserna väntas minska undersökningstiderna.