Sie möchten Beschwerde gegen ein EU-Organ oder eine EU-Einrichtung einlegen?

Handläggningstid för undersökningar av ärenden som avslutades av Europeiska ombudsmannen 2017

Handläggningstid för undersökningar av ärenden som avslutades av Europeiska ombudsmannen 2017 (i genomsnitt mindre än 9 månader)

32%

av ärendena avslutades inom 3 månader

48%

av ärendena avslutades inom 3−12 månader

5%

av ärendena avslutades inom 12−18 månader

15%

av ärendena avslutades efter över 18 månader[1]

 

[1] Vissa komplicerade ärenden kräver flera omgångar av samråd med klaganden och den berörda institutionen. De nya genomförandebestämmelserna väntas minska undersökningstiderna.