Sie möchten Beschwerde gegen ein EU-Organ oder eine EU-Einrichtung einlegen?

Rezultati preiskav, ki jih je evropska varuhinja človekovih pravic zaključila leta 2018

Rezultati preiskav, ki jih je evropska varuhinja človekovih pravic zaključila leta 2018
Brez ugotovljenih nepravilnosti 254 46,6 %
Zadevo je uredila institucija, predlogi sprejeti, rešitve dosežene 221 40,6 %
Nadaljnja preiskava ni upravičena 56 10,3 %
Ugotovljene nepravilnosti 29 5,3 %
Drugo 10 1,8 %
Opomba: v nekaterih primerih je evropska varuhinja človekovih pravic zaključila preiskave iz dveh ali več razlogov. Seštevek vseh deležev je zato večji od 100 %.