Sie möchten Beschwerde gegen ein EU-Organ oder eine EU-Einrichtung einlegen?

Vrsta ukrepov, ki jih je evropska varuhinja človekovih pravic sprejela v zvezi s pritožbami, obravnavanimi v letu 2018

Vrsta ukrepov, ki jih je evropska varuhinja človekovih pravic sprejela v zvezi s pritožbami, obravnavanimi v letu 2018
1 016 nasvetov ali zadev, posredovanih drugemu pritožbenemu organu 46,6 %
682 poslanih odgovorov pritožniku, da nadaljnjih nasvetov
ni mogoče dati
31,3 %
482 sproženih preiskav 22,1 %