Sie möchten Beschwerde gegen ein EU-Organ oder eine EU-Einrichtung einlegen?

Rezultati preiskav, ki jih je evropska varuhinja človekovih pravic zaključila leta 2017

Rezultati preiskav, ki jih je evropska varuhinja človekovih pravic zaključila leta 2017

Zadeve, ki jih rešila institucija sama, dosežena rešitev ali delna rešitev

166

45,7 %

Brez ugotovljenih nepravilnosti

164

45,2 %

Nadaljnja preiskava ni upravičena

27

7,4 %

Ugotovljene nepravilnosti

24

6,6 %

Drugo

11

3,0 %

Opomba: V nekaterih zadevah je evropska varuhinja človekovih pravic zaključila preiskave iz dveh ali več pritožbenih razlogov. Seštevek vseh deležev je zato večji od 100 %.