Sie möchten Beschwerde gegen ein EU-Organ oder eine EU-Einrichtung einlegen?

Výsledky vyšetrovaní, ktoré európska ombudsmanka uzavrela v roku 2018

Výsledky vyšetrovaní, ktoré európska ombudsmanka uzavrela v roku 2018
Nezistil sa žiadny nesprávny úradný postup 254 46,6 %
Vyriešené inštitúciou, prijaté návrhy, dosiahnuté riešenia 221 40,6 %
Ďalšie vyšetrovania nie sú opodstatnené 56 10,3 %
Zistený nesprávny úradný postup 29 5,3 %
Iné 10 1,8 %
Poznámka: V niektorých prípadoch ombudsmanka vyšetrovania uzavrela na základe dvoch alebo viacerých dôvodov. Uvedené percentuálne údaje preto spolu presahujú 100 %.