Sie möchten Beschwerde gegen ein EU-Organ oder eine EU-Einrichtung einlegen?

Opatrenia, ktoré prijala európska ombudsmanka na základe nových sťažností v roku 2018

Opatrenia, ktoré prijala európska ombudsmanka na základe nových sťažností v roku 2018
1 016 Poskytnuté poradenstvo alebo prípad postúpený inému orgánu na riešenie sťažností 46,6 %
682 Odoslané odpovede s informáciou pre sťažovateľa, že nie je možné poskytnúť ďalšie poradenstvo 31,3 %
482 Začatie vyšetrovania 22,1 %