Sie möchten Beschwerde gegen ein EU-Organ oder eine EU-Einrichtung einlegen?

Acțiunile întreprinse de Ombudsmanul European în urma noilor plângeri tratate în 2018

Acțiunile întreprinse de Ombudsmanul European în urma noilor plângeri tratate în 2018
1 016 Recomandări oferite reclamantului sau caz înaintat altui organ însărcinat cu examinarea plângerilor 46,6 %
682 Răspunsuri prin care reclamanții sunt informați că nu li se pot oferi recomandări suplimentare 31,3 %
482 Anchetă deschisă 22,1 %