Sie möchten Beschwerde gegen ein EU-Organ oder eine EU-Einrichtung einlegen?

Wyniki dochodzeń zamkniętych przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w 2018 r.

Wyniki dochodzeń zamkniętych przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w 2018 r.
Nie stwierdzono niewłaściwego administrowania 254 46,6 %
Sprawa rozwiązana przez instytucję, przyjęto sugestie, osiągnięto rozwiązania 221 40,6 %
Brak uzasadnienia dla prowadzenia dalszego dochodzenia 56 10,3 %
Stwierdzono przypadek niewłaściwego administrowania 29 5,3 %
Inne 10 1,8 %
Uwaga: W niektórych przypadkach Rzecznik zamknął dochodzenie z co najmniej dwóch przyczyn. Z tego względu suma danych wyrażonych w procentach przekracza 100 %.