Sie möchten Beschwerde gegen ein EU-Organ oder eine EU-Einrichtung einlegen?

Działania podjęte przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w odpowiedzi na nowe skargi rozpatrzone w 2018 r.

Działania podjęte przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w odpowiedzi na nowe skargi rozpatrzone w 2018 r.
Udzielenie porady lub skierowanie sprawy do innego organu rozpatrującego skargi 46,6 %  
Skarżący został poinformowany o
niemożności udzielenia porady
31,3 %  
Otwarto dochodzenie 22,1 %