Sie möchten Beschwerde gegen ein EU-Organ oder eine EU-Einrichtung einlegen?

Resultaten van de door de Europese Ombudsman in 2017 afgesloten onderzoeken

Resultaten van de door de Europese Ombudsman in 2017 afgesloten onderzoeken

Opgelost door de instelling, oplossing bereikt of ten dele bereikt

166

45,7 %

Geen wanbeheer vastgesteld

164

45,2 %

Verder onderzoek niet gerechtvaardigd

27

7,4 %

Wanbeheer vastgesteld

24

6,6 %

Overige

11

3,0 %

N.B.: In sommige zaken sloot de Ombudsman onderzoeken op twee of meer gronden af. Daarom komen de bovengenoemde percentages samen op meer dan 100 % uit.