Sie möchten Beschwerde gegen ein EU-Organ oder eine EU-Einrichtung einlegen?

Door de Europese Ombudsman ondernomen acties naar aanleiding van in 2017 ontvangen klachten

Door de Europese Ombudsman ondernomen acties naar aanleiding van in 2017 ontvangen klachten
1 148 Advies gegeven of zaak doorverwezen naar ander klachtenbehandelingsorgaan 52,8 %
595 Antwoord aan klagers om hen te informeren dat er geen verder advies kan worden gegeven 27,3 %
370 Onderzoek geopend 17 %
63 Besluit over ontvankelijkheid 2,9 %